PROJEKT IQM DESTINATION ZLATNA SLAVONIJA – Upravljanje kvalitetom u destinaciji Zlatna Slavonija

Na području naše županije je u 2019. godini započelo neformalno udruživanje lokalnih turističkih zajednica kao nositelja turističkog razvoja područja pod nazivom „Zlatna dolina“. Tim područjem, koje je cjelokupna Požeško-slavonska županija, ćemo zajednički upravljati, razvijati ujednačenu kvalitetu poslovanja i koordiniranog marketinga u suradnji sa svim turističkim subjektima. Taj proces razvoja se realizira kroz  projekt „Integirano upravljanje kvalitetom“ (IQM). 

Ovim projektom lokalne turističke zajednice objedinjuju kvalitetnu turističku ponudu destinacije Zlatna Slavonija. U prvoj fazi projekta je uključeno 99 subjekata županije,  a u drugoj fazi proširujemo bazu subjekata.

IQM projekt je podržan i sufinanciran od županije i gradova Lipika, Pakraca, Požege, Kutjeva, Pleternice i Velike,  županijske turističke zajednice  te  Hrvatske turističke zajednice.

Projekt provodi tvrtka Feel IQM Destination koja je već provodila slične kvalitetne programe. Glavni oslonac i podrška ovom projektu su autorice projekta Đurđica Šimičić (Feel IQM) i Anamarija Cicarelli (Interligo d.o.o.) s partnerom Perom Matićem (Dokumentalist d.o.o.). Oni su svojim iskustvom i savjetima poveznica  turističkim zajednicama s trendovima odgovornog razvoja i kretanjima turističkog tržišta na globalnoj razini.

Slični projekti se nisu provodili u Slavoniji stoga ćemo mi biti prvi po implementaciji novih radnih procesa i načina razvoja destinacije. Mi ustvari i jesmo jedina slavonska županija, kao zlatna i najbolja destinacija želimo biti prepoznatljivi, ali takvu odgovornost podrazumijeva visoka kvaliteta pružanja turističke usluge baš svih dionika razvoja.     

Visoka kvaliteta podrazumjeva stalni rast i razvoj. Počeli smo prošle godine, ne imajući u vidu sadašnju lošu gospodarsku situaciju, te možemo reći da se ovaj projekt realizira u pravo vrijeme, pružajući potporu u razvoju subjektima kada im najviše treba. Turističke zajednice sada nemaju priliku organizirati manifestacije, stoga se više posvećujemo razvoju ponude, proizvoda i destinacije. Nismo stali raditi ni za vrijeme izolacije jer smo imali cilj kaže voditelj Turističke zajednice Grada Lipika Hrvoje Kovačić.

 

Ono što savjetujemo  svojim subjektima jest da je sada vrijeme da se putem društvenih mreža povezuju s gostima, promiču prirodne ljepote, da pričaju svoje priče, snimaju kratke video filmove u kojima pričaju o potencijalima destinacije i ističu opuštanje, odmor i odmak od stresnog života u očuvanoj prirodi.

Smisao svega je ne povući se, komunicirati s gostima, promicati ljepote, pričati priče, snimati filmove i isticati netaknutu prirodu. Održavali smo posebne edukacije i koordinacije s hotelima, iznajmljivačima, muzejima, vinarima, lokalnim proizvođačima i ostalim  turističkim subjektima. Trebamo umrežiti sve njih i pružiti gostu cijeli paket proizvoda i usluga na jednom području te podići kvalitetu ponuđenoga  - pojasnila koordinatorica projekta IQM Destination Zlatna Slavonija Silvija Podoljak.

Turističke zajednice su imali online koordinacije međusobno, ali i s turističkim subjektima destinacije Zlatna Slavonija koji su pridonijeli zajedništvu i bili potpora svih uključenih. Teme kojima smo se bavili na online koordinacijama i edukacijama su bile: trenutno stanje u turizmu u RH i svijetu, izmijene u administraciji, turističkim pristojbama i članarinama, savjetovanja za iznajmljivače o novim procesima vezanim uz čišćenje i dezinfekciju, navike dočekivanja i ispraćaja gosta u novim uvjetima, razvoj komunikacijskih i prezentacijskih vještina te edukacija o važnosti aromaterapije.

 

Aktivnosti u prvom dijelu se sastoje i od upoznavanja svih turističkih subjekata, na osnovu analize se dala objektivna slika sadašnje kvalitete pružanja usluga, slijedilo je pružanje individualnog savjetovanja i pomoći svim uključenim subjektima. Nakon nekog vremena se ponovo analizira implementacija preporuka i nakon toga ćemo vidjeti tko je željan napredovati i razvijati svoje turističke usluge, a samim time i osnažiti našu destinaciju.

Cilj je bolje pripremiti subjekte za tržište, poboljšati njihovu uslugu, umrežiti sve sudionike i povezati ih s ostalom ponudom na području „Zlatne Slavonije“.  Putem sastanaka oni upoznaju druge subjekte, nauče se prezentirati i promovirati kupcima, vrednovati svoj proizvod i uslugu, tako ojačavaju svoju poziciju na tržištu. Zadatak isti je i na turističkim zajednicama. Moramo poboljšati promociju destinacije i subjekata, proširiti znanje o  društvenim mrežama te povećavati vrijednost destinacije „Zlatne Slavonije“. Kao menadžeri destinacije mi usmjeravamo subjekte u radu i objedinjavamo kvalitetnu ponudu poručuje se iz Turističkog ureda Lipika. 

 

Projekt će se proširiti u drugoj fazi, uključiti će se oni koji se žele razvijati i napredovati te nakon toga ćemo biti svjesni veličine i važnosti projekta jer će subjekti biti osnaženi i destinacija definirana na hrvatskom turističkom tržištu.