Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave je donešen na 4. sjednici Turističkog vijeća 18.ožujka 2021. godine, a možete ga preuzeti na dnu stranice.

Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu je objavljen 01.04.2021.godine, odnosi na Turističku signalizaciju za autocestu.