Državna ergela i lipicanci

Hrvatsko kulturno blago - tradicija koja traje

Lipik je poznat po stoljetnom uzgoju konja, a na osnovu duge tradicije i ljubavi Lipik danas ima čast da uzgaja nove naraštaje plemićkih konja - lipicance. 

Nije slučajno u Lipiku smještena ergela najvišeg nivoa - Državna erglea Lipik. Državna ergela Lipik je smještana na imanju Izodorovac, zapadnom ulazu u Lipik, u blizini jezera i izletišta Raminac. Tamo će Vas 70-tak lipicanaca uvijek pozdravljati kada dolazite u Lipik i ponosno predstavljati svoju plemenitost. 

Na nama je da Vam predstavimo njihovu jedinstvenost, jer je Republika Hrvatska lipicananca proglasila kao kulturno nematerijalno dobro.

Pa, predstavimo Vam glavnog aktera naše lipičke priče – „CARSKOG LIPICANCA“.

 

Lipicanski konj poznat je po plemenitoj i čvrstoj tjelesnoj građi, otpornosti, skromnosti u smještaju i hranidbi, velikoj sposobnosti učenja i volji za radom i vrlo je privržen čovjeku, blage i izrazito strpljiva i dobre naravi.

Lipicanac u klasičnom tipu elegantan je i plemenit konj, srednjeg okvira, u formatu položenog pravokutnika, skladne tjelesne građe, pravilnih i izdašnih hodova, koji je podesan za izvođenje elemenata klasične dresure kao i za sve konjičke discipline pod sedlom i u zaprezi.“ 

O vanjštini klasičnog lipicanca M. Steinhausz kaže: “Lipicanac kojega je odgojila austrijska dvorska ergela u Lipici do 1918. imao je izvanredno značajnu vanjštinu. On je bio općenito dug konj, s izrazito suhom, često nešto većom glavom i manje više izbočenom nosnom linijom, te velikim živahnim očima. Lijepo savijanim, visoko nasađenim repom. Prsa mu bijahu široka i duboka, rebra vrlo dobro zaobljena. Pleće često kratko i manje više strmo. Noge kratke i jake s jasnim tetivama i dobrim kopitima. Stav nogu pravilan. Hod visok, obilan, izvanredno siguran, sprijeda često manje više nečist. Visina mjerena vrpcom 156-167 cm. Vanjštine je općenito vrlo lijepe i skladne i elegantne. Hod neobično graciozan, hod i držanje njegovo je pravilno, jedinstveno. Nema pasmine konja, koja bi imala slične hodove i slično držanje.“

Upravo genetska raznolikost u nastanku lipicanskog konja dovela je do toga da danas u uzgoju imamo veliki broj rodova kobila, od čega hrvatskih rodova kobila ima čak šesnaest.

No postoji ukupno samo osam linija pastuha i to: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy, Tulipan i Incitato. 

Dali ste znali da se lipicanci rađaju u boji,  a sa starenjem najveći dio njih bude bijel (svijetlo sivi)? Poneki su primjerci pastrvasti ili muhasti (bijeli konji posuti sitnim crnim ili smeđim pjegama), a u pasmini se mogu pojaviti još samo dorati (smeđi) i vranci (crni) konji.

 

Povijest

Opće je prihvaćeno da se u Republici Hrvatskoj za početak uzgoja i stvaranja lipicanskog konja uzima 1580.-a godina kada je austrijski nadvojvoda Karlo od tršćanskog nadbiskupa kupio selo Lipicu u Sloveniji. Iako su u to vrijeme i selo i njegova okolica bili prilično neprikladni za uzgoj konja, nadvojvoda je tu lokaciju odabrao jer su već Rimljani odatle nabavljali konje za svoje legije. Po nalogu nadvojvode, još je iste godine barun Khevenhüler u Španjolskoj nabavio veći broj pastuha i kobila. Kasnijih godina (od 1581. do 1584.) ponovo su nabavljeni konji iz Španjolske, a uz njih su nabavljeni i konji iz Polesine u Italiji. 

Hrvatski uzgoj lipicanskih konja započeo je 1700. godine. Pokrenuo ga je Andrija Janković - Besan u Terezovcu (Suhopolje) i u Cabuni, uzgajajući u početku napuljske i španjolske konje, a zatim je od te uzgojne jezgre, uporabom lipicanskih pastuha nastao lipicanski uzgoj. Taj je uzgoj bio toliko jedinstven da je 1810. postao temelj hrvatske lipicanske linije Tulipan.

 

Turistička ponuda

Državna ergela Lipik je za Vas pripremila

     - turistički obilazak Državne ergele sa vodičem  

     - individualno jahanje za djecu i obitelji

     - turistička vožnja fijakerom Lipikom

     - turistički paket za djecu i obitelji

     - suvenirnica

 

Svaki posjet Lipiku svakako treba uključivati posjet hrvatskom blagu  - jedinstvenim lipicancima. Posebno je prijateljstvo s lipicancem, a provozati se fijakerom kroz Lipik i jahati kao plemić će mnogima stvoriti nove uspomene. 

Dopustite si doživjeti nešto novo... i svakako podijelite s nama Vaše fotografije koristeći  #visitlipik  #lipik  #lipikvasceka

Budimo zajedno dio priče o lipicancima. 

 

Upoznajte više Državnu ergelu Lipik posjetom službene stranice Državne ergele Lipik.

Promotivna kampanja Državne ergele Lipik

U vrijeme smanjenih turističkih kretanja Lipik je i dalje otvoren za individualne posjete. Lipik živi,a turistički atraktor Državna ergela Lipik i dalje radi punim kapacitetom, broj lipicanaca se nije mijenjao. Znamo da mnogi prijatelji životinja i lipicananca su zainteresirani kako je našim lipicancima u ovo zimsko vrijeme. Turistička zajednica grada Lipika i Državna ergela Lipik će i Vam dalje približavati ovaj važni dio Lipika.  ...

 

PREUZMITE

Turistički katalog - Turistički katalog