Turistička članarina u 2023. godini

Iznosi u eurima

Do 15. siječnja 2023. godine svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja, a odnosi se na obveze u tekućoj godini, no upisuju se financijski podaci iz 2022. godine.

Iznajmljivači će u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zajednicama za 2023. godinu, na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

Popunjavanje obrasca

Pod točkom 17. spomenutog obrasca pod kojom iznajmljivači navode ukupne ostvarene primitke su primitci koje su ostvarili u 2023. godini, a ove godine iznosi su u eurima i centima.

Iznajmljivači i inače su dužni voditi Evidenciju o prometu, a koju dostavljaju s obrascem TZ 2 u Poreznu. U obrascu EP su evidentirani svi izdani računi, kronološkim redom, a ukupni iznos svih računa iskazujete u točki 17. obrasca TZ2.

Od 2020. TZ članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ.

Godišnji paušalni iznos članarine iznosi 5,97 eura za stalne krevete. 50% od tog iznosa, odnosno 2,987 eura za pomoćne krevete.

Novi iznos je propisan Pravilnikom izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom gospodarstvu i o obrascima za plaćanje tz za plaćanje članarine turističkoj zajednici prosinca 2022.godine.

Rokovi

Svi su obračunatu članarinu dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2023.godine,  ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna 2023. godine.

Ako rješenje o kategorizaciji iznajmljivači ishode tijekom 2023. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnose u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

 

 

Šifre za Lipik su : 02313 

Uplatni račun: HR 97 1001005 1723127152.

Poziv na broj: HR67 – OIB iznajmljivača 

Opis plaćanja: razdoblje