Obračun turističke članarine u 2022. godini

Do 15. siječnja 2022. godine svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja, a odnosi se na obveze u tekućoj godini, no upisuju se financijski podaci iz 2021. godine.

Iznajmljivači će u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zajednicama za 2022. godinu, na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

Popunjavanje obrasca

Pod točkom 17. spomenutog obrasca pod kojom iznajmljivači navode ukupne ostvarene primitke su primitci koje su ostvarili u 2021. godini.

Iznajmljivači i inače su dužni voditi Evidenciju o prometu, a koju dostavljaju s obrascem TZ 2 u Poreznu. U knjizi su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom iskazanim u točki 17. obračuna turističke članarine. 

Od 2020. TZ članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ. Paušalna osnovica iznosi 45,00 kn za stalne krevete i 50% od tog iznosa, odnosno 22,50 kn, za pomoćne, kako je propisano Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine iz veljače 2020.

Iznimno, u 2020. i u 2021. obveza plaćanja članarine TZ je bila umanjena za 50%, što je bila olakšica za poslovanje u pandemiji, pa se ista nije plaćala na pomoćne krevete. S obzirom na to da ne možemo znati što nas očekuje o idućoj turističkoj godini, obračunavamo članarinu uz, gore navedene, pune propisane iznose paušalne osnovice na stalne i pomoćne krevete. 

Rokovi

Svi su obračunatu članarinu dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2022. ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna 2022. godine.

Ako rješenje o kategorizaciji iznajmljivači ishode tijekom 2022. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnose u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

 

 

Šifre za Lipik su : 02313 
Uplatni račun: HR 97 1001005 1723127152.
Poziv na broj: HR67 - Vaš OIB 
Opis plaćanja: razdoblje 

 

PREUZMITE

Obrazac TZ2