OPG Rađenović

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Rađenović bavi se proizvodnjom povrća, mesa i mliječnih proizvoda. Od mesa imaju u ponudi janjetinu, a od povrća grah i krumpir. Gospodarstvo se nalazi u Jagmi, a proizvode prodaju na svome kućnome pragu.

Adresa kućnog praga: Jagma 16, Jagma

Nositelj: Momčilo Rađenović

Kontakt: 034 622 306, 098 1303 761

Mail: momciloradenovic@gmail.com