Obračun turističke članarine za 2020. godinu

 
 
 
Privatnim iznajmljivačima je za 2020. godinu još preostala obveza prijave obračuna Turističke članarine nadležnim poreznim upravama. Prema aktualnom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 25/19), prijava je obvezna do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obračun se prijavljuje nadležnoj poreznoj upravi na obrascu TZ 2, a po tom obračunu se uplaćuje u 2021. godini.
 
Znamo već da se članarina TZ više ne obračunava po ostvarenom prometu kao prije, no i dalje smo obvezni upisati ukupne primitke iz prethodne godine zabilježene u Evidenciji prometa (obrazac EP). Dostava obrasca se obavlja fizički, e-mailom ili putem sustava e-Porezna.
 

Prema novom zakonu, članarina se plaća u paušalnom iznosu i to 45,00 kn za stalni, a pola od tog iznosa za pomoćni krevet. Iznimno prošle godine, zbog pandemije su iznajmljivačii oslobođeni plaćanja paušala članarine TZ za pomoćne krevete u 2020. godini, a iznos za osnovice stalne ležajeve je umanjen za 50%. 
 
Godišnji paušalni iznos članarine koji ste upisali u obrazac može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Šifre za Lipik su : 02313 
Uplatni račun: HR 97 1001005 1723127152.
Poziv na broj: HR67 - Vaš OIB 
Opis plaćanja: razdoblje 
Uplatni račun jeHR9710010051723127152