Pripremite se na iznenadne situacije

U slučaju prirodnih nepogoda trebamo biti spremni reagirati da sačuvamo živote i imovinu. Za sve iznajmljivače, ugostitelje i građane donosimo upute za lakšu pripremu u slučaju potresa.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatski crveni križ su pripremili malu brošuru o tome kakvu opremu trebamo pripremiti prije potresa, kako se vladati za vrijeme opasnosti i što činiti nakon potrea. Pročitajte si brošuru, isprintajte si i stavite brošuru u svaku smještajnu jedinicu.

Nadamo se će Vam pomoći u podizanju kvalitete Vaše usluge, pružanju informacija i brizi za Vaše goste. Gostima kada dolaze u našu destinaciju želimo biti na usluzi te pružiti maksimalnu moguću sigurnost. Za to služi i karta Lipika.

Na dnu teksta je brošura i letak koje možete spremiti.

Za  vrijeme potresa

- ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama
- maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.
-  sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite, jer je panika pogubna.
- odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.
-  ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru

 

Nakon potresa

- kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari
-  nikako ne napuštajte građevinu dizalom (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.), spustite se stepenicama
- isključite struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu
- pomozite stradalima, ali ne pomičite teško povrijeđene
- pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć
- ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja)
- čuvajte snagu!

 

PREUZMITE

Brošura DUZS

Letak HCK

Karta Lipika