Mali iznajmljivači oslobođeni određenih plaćanja

04.lipnja 2020. 

Građani koji turistima iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u kampovima i objektima za robinzonski smještaj tu djelatnost obavljaju prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ne moraju registrirati obrt, djelatnost obavljaju na temelju odobrenja mjerodavnog ureda za gospodarstvo.

Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve dok im isporuke u prethodnoj ili tekućoj godini ne prelaze 300.000 kuna. Ako ispunjavaju taj uvjet, porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu koji odredi lokalna jedinica na čijem je području objekt za iznajmljivanje.

U posebnim okolnostima prouzročenima epidemijom virusa SARS-CoV-2 država im je olakšala porezni položaj u dijelu koji se odnosi na obvezu plaćanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i turističke pristojbe. Obveza plaćanja turističke članarine za 2020. za sada im nije umanjena.

 

 

Porez na dohodak - određeno solobođenje

Predstavničko tijelo lokalne jedinice, donosi odluku o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici za robinzonski smještaj, s tim da godišnji porez ne može biti manji od 150 kuna i veći od 1500 kuna na godinu po krevetu i smještajnoj jedinici. Taj se iznos povećava za prirez ako je propisan odlukom lokalne jedinice u kojoj se nalazi objekt za iznajmljivanje. Zakonom o porezu na dohodak određeno je pravilo prema kojemu lokalna jedinica ne može visinu poreza mijenjati tijekom godine za tu godinu. Odluka o visini godišnjega paušalnog poreza može se mijenjati do 15. prosinca i ta se nova odluka primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine.

Gradsko vijeće Grada Lipika je odredilo iznos u visini 150,00 kuna. 

Paušalni porez na dohodak godišnji je porez, plaća se kvartalno, u četiri rate koje dospijevaju posljednjega dana tromjesečja, 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca

Kao i ostali porezni obveznici, iznajmljivači su na početku proglašene epidemije mogli od Porezne uprave zatražiti odgodu plaćanja poreza na dohodak na rok od tri mjeseca. Oni koji su to zatražili i uz uvjet da im je odgoda odobrena, odgodili su obvezu plaćanja prve godišnje rate poreza s 31. ožujka na 30. lipnja, bez zateznih kamata.

Ako nisu zatražili odgodu ili im nije odobrena, prva rata godišnjeg poreza za 2020. dospjela im je 31. ožujka 2020.

Za drugu ratu godišnjeg poreza, koja dospijeva 30. lipnja 2020., za sve je iznajmljivače koji porez plaćaju u paušalnom iznosu dopunom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona iz Narodnih novina br. 43/20 propisano oslobođenje. Za to oslobođenje ne podnosi se zahtjev, ono se primjenjuje automatski.

 

Manja turistička pristojba - od 50% do 100%

Za smještaj u domaćinstvu godišnja turistička pristojba iznosi od 350 do 1000 kuna po krevetu, a za smještaj u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj od 500 do 1000 kuna na godinu po smještajnoj jedinici.

Fiskalni položaj iznajmljivača olakšan je i mjerama koje se odnose na plaćanje turističke pristojbe (novi naziv za boravišnu pristojbu). Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 36/20, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu oslobođene su plaćanja polovine iznosa godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj. Za pomoćne krevete iznajmljivači su u cijelosti oslobođeni plaćanja turističke pristojbe za 2020.

Ovom se mjerom iznajmljivačima fiskalna obveza za 2020. umanjuje za pedeset posto po krevetu/smještajnoj jedinici odnosno potpuno anulira za pomoćne ležajeve.

 

Članarina i dalje ista

Iznajmljivači paušalisti od 1. siječnja 2020. i turističku članarinu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.

Za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući godišnja članarina iznosi 45 kuna kuna, a za svaku smještajnu jedinicu u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj osamdeset kuna na godinu.

Za pomoćne krevete članarina je određena u visini od pedeset posto tih iznosa. Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno (u tom slučaju dospijeva 31. srpnja tekuće godine) ili u tri obroka (koja dospijevaju 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna).

Budući da se mjere Vlade RH o poslovanju u uvjetima posebnih okolnosti odnose na fiskalne obveze koje dospijevaju do 20. lipnja 2020., ne obuhvaćaju turističku članarinu koju plaćaju iznajmljivači. Ako se do tada ne izmijeni propis, obveza im dospijeva 31. srpnja, a za plaćanje u ratama posljednja rata dospijeva 30. rujna 2020.

 

 

 

PREUZMITE

Ukratko obveze iznajmljivača