Obračun turističke pristojbe za glavne i pomoćne krevete

Nastavno na dopis Ministarstva turizma u prilogu Vam šaljemo novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji donosi izmjenu u načinu naplate turističke pristojbe.

Turistička pristojba od 01.01.2020. godine naplaćivati će se za osnovne i pomoćne krevete (članak 12. Zakona o turističkim pristojbama).

Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga koja su izdana do 31.12.2019. godine u kojima se navode osnovni i pomoćni kreveti ostaju važeća, te se po njima obračunava turistička pristojba za tekuću godinu.

Od 01.01.2020.godine iznajmljivači koji nemaju u izrijeci svojih Rješenja upisane pomoćne krevete, a iste koriste prilikom iznajmljivanja gostima, moraju ishoditi novo Rješenje u kojemu bi trebali upisati sve ležajeve u objektu u kojemu se vrši pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. 

Turističku pristojbu možete uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.