Cursalon

Beč kao uzor

Cursalon je najreprezentivnija građevina u Lipika koja je označila turistički razvoj Lipika u 19. stoljeću. 

Lječilište Lipik je u 80-tim godinama izgradilo nove zgrade Kurhotel i Depence za smještaj gostiju, te Mramorne kupke za terapije. Kvalitetna usluga je privlačile sve više gospode koji su bili sve višeg staleža.  

Njihova navika zabave je zahtjevala novu i proširenu ponudu te se Lipik upotpunjuje s novim sadržajima. Ugledao se na europske prijestolnice u to doba, prvenstveno Beč i Budimpeštu te tamo nalazi motive gradnje, što se nije još dogodilo u Slavoniji. 

Na poziv lječilišta, u Lipik dolazi mađarski arhitekt Gustav Rath i projektira novu zgradu po uzoru na znameniti bečki Cursalon. Gradnja traje par godina, te se uspješno završava 1893. godine. Posjete počinju rasti a zanimanje za Lipik je sve veće. 

 

Cursalon je naupečatljivija građevina u Lipika. Sagrađena je krajem 19. stoljeća i od tada je bila simbol Lipika i najslikaniji motiv našeg grada. Kursalon je bio sinonim za zabavu, razonodu i kulturu. Ciljano sagrađen radi gostiju u kupalištu Lipik označuje novi uzlet lipičkog turizma i najljepše doba Lipika.

Razlog za gradnju Kursalona i pratećih objekata je bila sve veća posjećenost Kupališta i nedostatna zabavna ponuda Lipika. Lipik je imao uzletni smjer razvoja turizma, sve više ljudi se upoznaje sa blagodatima geotermalne vode, povećava se zanimanje za Lipik. Lipik se povezuje prugom sa Mađarskom i Austrijom te postaje moderno odmaralište. Da bi se zadovoljila potražnja inozemnih gostiju i proširila ponuda zdravstvenog turizma gradi se Kursalon, Wandelban i uređuje se perivoj. 

Kursalon je u to doba bio jedna od najljepših zgrada u Slavoniji. Zgrada je imala mnoštvo dvorana s različitom ponudom, sadržavala je kavanu, lječilišnu dvoranu, veliko predvorje te ugostiteljski dio.

Kursalon je imao svoje lijepe trenutke tokom svojih stotinu godina rada.

 I danas se o Kursalon vodi briga, u ostacima Kursalona se održavaju manja kulturna događanja.

Svakako je vrijedno posjetiti Kursalon i osjetiti duh prošlosti iz prve ruke, uz priče domaćina.