Upute za oglašavanje destinacije

U novije vrijeme se brzo mjenjanju trendovi u oglašavanju, pogotovo u sadašnje doba kada je otežano kretanje turista i gostiju. Turističko tržište nije naviklo na ovakve padove posjeta i noćenja gostiju, te je i otežno promoviranje. 

S ciljem prepoznavanja destinacije Lipika i Zlatne Slavonije, te informiranja posjetitelja koji traže informacije o destinaciji,  potrebno se zajednički oglašavati i koordinirano sudjelovati s promotivnim aktivnostima na internetu. 

Stoga smo osmislili par odrednica da se Vama olakša oglašavanje i privlačenje gostija u Vaše objekte, ali i osnaživanje vizualiteta i jedinstvenosti cjelokupne destinacije Lipika i Požeško slavonske županije.  

 

Potrebno je na svim fotografijama, te pozivima na akciju u destinaciji uvijek poštivati pravilo socijalne distance. Nemojte molimo Vas komunicirati fotografije i promotivne spotove koji su u suprotnosti sa pravilima koji su trenutno na snazi o zaštiti u RH.

Pregledajte molimo, sve materijale koji su komunicirani ove godine i objavljujte molimo izričito samo fotografije koje poštuju socijalnu distancu od 2 m.

Pregledajte molimo Vas sve online materijale:  Google maps, društvene mreže, prodajne kanale i sl. te ih uskladite s novom situacijom. Ažurirajte fotografije na kojima prezentiramo aktivnu turističku ponudu:  prirodu, doživljaj, emociju, usluge, lokalne proizvode i vrijednosti.

Potrebno je da svaki subjekt koji je sudionik projekta IQM Destination aktivno dijeli na svojim kanalima i društvenim mrežama materijale, fotografije, video zapise i sl. te dijelite međusobno kao dionici u destinaciji  (smještaj, atrakcije, ugostiteljska ponuda, lokalni proizvođači....).

Vaša Turistička zajednica ima svoj web stranicu sa svim informacijama, profil na Facebooku, Instagramu i Pinterestu i stoga pratite i dijelite sadržaje lokalnog TZ-a i na Vašim službenim kanalima.  Također lokalni TZ-i trebaju dijeliti sadržaje svih dionika.

Objavljujte na svojim društvenim mrežama kratke video zapise (do 1 min), objavljujte min 2 puta tjedno fotografije na kojima pozivate gosta da doživi Vašu ponudu i svu ljepotu kraja u kojem vi živite.

Koristite obavezno  u objavama, oznake projekta i destinacije:  #visitlipik   #lipikvasceka  #lipik   #visitGoldenSlavonia   #ZlatnaSlavonija .

Preporučamo da uvijek dijelite i komentirate materijale TZ-a i svih subjekata dionika koji koriste u objavama destinacijske tagove

Na Vašim web stranicama potrebno je postaviti aktivni link i slične mogućnosti promocije  za lokalni TZ i za minimalno 10 destinacijskih partnera koje preporučate našim gostima.

Pravilnim komuniciranjem, postavljanjem destinacijskih tagova i umrežavanjem multipliciramo vidljivost destinacije, koja je u trenutku kada se otvaraju vrata svih destinacija svijeta važnije nego ikada.

Ukoliko tiskate offline materijale, navedena pravila primijenite molimo u potpunosti.

Prezentirajte da ste u vašem poslovanju prihvatili nove norme čistoće, dezinfekciju i primjenu dezinficijensa (kroz detalje, komunicirati prilagođenost novim higijenskim uvjetima) – potrebno dodatno naglasiti.

 

Unaprijed zahvaljujemo i želimo svima puno uspjeha, okrećemo novu stranicu prilika i izazova u turizmu, iskoristimo ih u potpunosti! 

 

Svibanj 2020                                                                                     IQM DESTINATION ZLATNA SLAVONIJA

                                                                                                        TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA

 

PREUZMITE

Upute za oglašavanje destinacije