Prevencija širenja virusa

Prevencija širenja virusa u ugostiteljskim objektima Lipika

Poštovani vlasnici ugostiteljskih objekata i iznajmljivači na području Lipika i okolice, 

turizam je kompleksna gospodarska grana i uvjetovana je bezgraničnim kretanjima ljudi kroz razna područja svijeta i Hrvatske te korištenje raznih proizvoda i usluga. No nažalost, komunikacija i kretanje stanovništva može biti način prijenosa određenih bolesti. 

Nadamo se da i dalje primate goste i iznajmljujete smještaj neometano i uspješno, bez obzira na pandemiju virusa na našim prostorima.

No, da bi i dalje Lipik bio sigurna turistička destinacija molimo Vas da upoznate goste i korisnike Vaših usluga sa uputama vezanim za prevenciju širenja novog virusa Covid-19 na području Republike Hrvatske.   

Molimo iznajmljivače privatnog smještaja da obavezno prijave gosta sa svim službenim informacijama u Evisitor, ovaj puta radi sigurnosnih razloga, ne samo administrativnih. 

 

Radi prevencije širenja virusa potrebno je saznati i više neslužbenih informacija o našim gostima, u skladu sa GDPR-om.

 

Molimo Vas da ukoliko možete da saznate:

- odakle gost dolazi i koliko se zadržao u prošlim destinacijama u zadnjih 15 dana i način na koji je došao u Lipik. Pretpostavka je da je komunicirao sa mnogo ljudi u to vrijeme jer je to razlog putovanja.

- saznate razlog dolaska u našu destinaciju i plan kretanja. Svakako ga upoznajte s načinom prevencije širenja virusa, te si isprintajte upute i priloga na dnu ovoga članka.

- Također potrebno je da dobijete informaciju o mjestu sljedećih odredišta radi prevencije slučaju širenja virusa na području ostalih djelova Hrvatske.

 

Molimo Vas da povećate razinu higijenskih standarda u komunikaciji s Vašim gostima i povećano obratite pozornost na čišćenje Vaših prostorija s dezinfekcijskim sredstvima.

 

Pružanje Vaših usluga i dalje mora biti na razini zdravstvenih i sigurnosnih očekivanja Vaših gostiju.

Nadamo se da ćete povećati razinu sigurnosti Vaših građana i prijatelja u Lipiku tako da ćete se maksimalno suzbiti potencijalno širenje virusa pružanjem ugostiteljskih usluga.