Turistička članarina za 2020. godinu

 

U 2020. godini je na snazi novi način obračuna turističke članarine koja posebno tereti privatne iznajmjivače na kontinentu. Drastično se povećalo opterećenje malih iznajmljivača koji su u paušalu.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine za iznajmljivače paušaliste je 45,00 kuna po krevetu, određen Pravilnikom o obracunu Turisticke clanarine za male iznajmljivace

Godišnji iznos za ugosttitelje je određen Zakonom o turistickim clanarinama, a princip je sličan obračunu u prošlim godinama, a temelji se a skupinama djelatnosti, no ne više i razredima.