Projekt upravljanja kvalitetom u PSZ

Konferencija o mogucnostima povecanja kvalitete turisticke ponude

Ovaj projekt dio je sinergije turističkih zajednica na terenu Požeško slavonske županije iz Lipika, Pakraca, Pleternice, Kutjeva i općine Velika, a koordinatorica projekta je direktorica TU TZ Grada Požege.

Prva faza projekta financirana je od strane Hrvatske turističke zajednice uz sufinanciranje Grada Požege, Grada Lipika, Grada Pakraca, Grada Pleternice, Grada Kutjeva i Općine Velika.

Druga faza projekta upravo započinje u kojoj će biti kreirana "Studija upravljanja kvalitetom u destinaciji Zlatna Slavonija" i pripadajući joj operativni procesi na terenu. I ova faza je financirana od Ministarstva turizma i gradova Požega, Lipik, Pakrac, Pleternica, Kutjevo i općine Velika.

 

Projekt je autorski rad Đurđice Šimičić i Anamarije Cicarelli uz podršku Pere Matića čija predavanja su bila dio Konferencije "Dani kvalitete u turizmu destinacije Zlatna Slavonija" koju je 19.-20.2.2020. organizirala Turistička zajednica Grada Požege i Feel IQM u prostorijama HGK u Požegi.

Konferenciju je otvorio gradonačelnik grada Požege, a u protekla ju je dva dana posjetilo preko 200 posjetitelja.

Teme na konferenciji bile su:
✅ "Turistički izazovi destinacije Zlatna Slavonija" Silvija Podoljak,
✅"Rezultati prve faze projekta" Đurđica Šimičić,
✅ "Izazovi i uspjeh u destinaciji" Anamarija Cicarelli,
✅ "Financije i ulaganje u destinaciji Zlatna Slavonija", Pero Matić,
✅ "Digitalni marketing", Vedran Pražen
✅ "Mjerenje indikatora održivog razvoja", Izidora Marković Vukadin
✅ "Novi turistički proizvodi", Đurđica Šimičić
✅ "Aromaterapija u Zlatnoj Slavoniji" Anamarija Pažin Morović
✅ "Praktični savjeti za male iznajmljivače", Anamarija Cicarelli
✅ "Planovi za nastavak projekta u 2020. godini", Đurđica Šimičić

Zaključci ove konferencije kao i rezultati prve faze ovog projekta su:

- potreba za edukacijom je sve veća i nužna
- upute koje su subjekti dobili u analizama su konkretne i individualne te potiču vlasnike na samostalan rad
- umrežavanje je nužno za funkcioniranje njihovih vlastitih objekata i cijele destinacije
- turistički subjekti su dobili širu sliku svog poslovanja u odnosu na partnere u destinaciji, dobavljače i turiste
- važnost kvalitetne fotografije pokazala se osnovom za dobru prezentaciju gostu
- recenzije su jedan od najvažnijih segmenata u kontaktu s gostom i važno je odgovoriti na iste zbog veće vidljivosti
- mjerenjem online reputacije svakog subjekta potičemo kvalitetu usluge i proizvoda
- novi turistički proizvodi smjernice su za cijelu destinaciju da zajedničkom sinergijom postignemo bolje rezultate.