Poziv na testiranje 30.12.2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA

POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA

A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

U Lipiku, 23.12.2021.             

Ur.broj: 2021-45/8

 

Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

                                                                 o b a v j e š t a v a j u      s e

da će se testiranje održati u ČETVRTAK 30. prosinca 2021. godine s početkom u 10:00 sati u Maloj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz dolje navedenih pravnih izvora te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno položio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno položi test, biti će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na projektu „Terme Lipik“.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obaviješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove i poštom.

 

Pravni izvori za polaganje:

PROPISI IZ TURIZMA

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)
  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
  • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20)
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20)

 

PROVEDBA EU PROJEKATA

 

 PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta i predočavanje valjane Covid potvrde.

Po dolasku na testiranje, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas.

Ova provjera traje 45 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

 

 Lipik, 23. prosinca 2021. godine