Poziv na testiranje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA

POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA

A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

U Lipiku, 19.11.2020.

 Ur broj: 2020-39/1

 

Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

 

o b a v j e š t a v a j u      s e

 

da će se testiranje održati u UTORAK  24. studenog 2020. s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz dolje navedenih pravnih izvora te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno položio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno položi test, biti će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na projektu „Terme Lipik“.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obaviješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove i poštom.

 

Pravni izvori za polaganje:

PROPISI IZ TURIZMA

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)
  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
  • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20)
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20)

 

PROVEDBA EU PROJEKATA

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas.

Ova provjera traje 45 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

 Lipik, 19. studenog 2020. godine