Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini

Ministarstvo turizma i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem projekata jedinica lokalne (područne) samouprave za razvoj proizvoda cikloturizma kontinentalnih županija. Prihvatljive aktivnosti Programa u 2020. godini definirane su Operativnim planovima i odnose se na izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izradu/postavljanje prometne signalizacije/info ploča duž ruta, uključujući oznaku za EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž ruta, izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte; postavljanje brojača biciklističkog prometa te cikloturističkih odmnorišta. Natječaj je otvoren do 13. ožujka 2020. godine.
Više o Programu pročitajte ovdje.

 

PREUZMITE

Program cikloturizma - javni poziv