Javni poziv - Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Požeško slavonske županije

Tijekom ove godine Grad Lipik i Turistička zajednica grada Lipika sudjeluju u projektu "Upravljanje kvalitetom u destinaciji" koji se provodi na području Požeško - slavonske županije. 

Pozivamo zainteresirane turističke objekte koje planiraju djelatnost u turizmu 2020. godini da se prijave na naš Javni poziv za sudjelovanje u aktivnostima povećanja kvalitete turističke ponude i sadržaja u vašim turističkim objektima.  

Aktivnosti će biti organizirana u suradnji s tvtkom Feel IQM i Interligo, provedba prve faze projekta – istraživanje mišljenja svih dionika u turizmu te gostiju koji borave u destinaciji i koriste usluge različitih dionika projekta, a prijedlog je da realizacija projekta traje do tri godine u nekoliko faza.

Prvo su planirana početna nulta mjerenja i ankete stanovništva i smještajnih subjekata nakon čega slijedi detaljna analiza, postavljanje nultog stanja, analize konkretnih izazova u poslovanju zatim individualne edukacije i radionice za turističke dionike.

Raditi će se na: 

- na osvještavanju stanovništva i turističkih djelatnika, 

- na edukaciji i implementaciji znanja turističkih djelatnika, udruga, OPG... 

- na podizanju kvalitete usluge i proizvoda naših turističkih objekata i OPG-a

 

U javnom pozivu za sudjelovanje na ovom projektu pozivaju se svi dionici turizma u Požeško slavonskoj županiji koji žele sudjelovati u projektu upravljanja kvalitetom u turizmu da se prijave do 5. listopada 2019. godine.

U projekt IQM destinacija Zlatna Slavonija bit će uključeni subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnici smještajnih objekata, ugostitelji, OPG-i, atrakcije, turističke agencije, suvenirnice, udruge i sl.).

Smatramo kako svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području Požeško slavonske županije te ovim putem pozivamo da se odazovu i sudjeluju u projektu. 

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a prijavu možete izvršiti na e-mail tz.lipik@gmail.com, a sve informacije dobiti na 098/575-335.

U prijavi je važno navesti sljedeće podatke: ime i prezime, naziv tvrtke, djelatnost kojom se bavite, adresa, kontakt e-mail i telefon, web adresa na kojoj promovirate svoju djelatnost, naziv na društvenim mrežama ukoliko ih koristite u promociji svoje djelatnosti.

U periodu od 6. do 9. listopada planirani su auditi i početna grupna edukativna radionica s prezentacijom projekta svim prijavljenim subjektima tj. potencijalnim partnerima (odvojenim po temama). Nakon te početne edukacije slijedi posjet subjektima prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination Zlatna Slavonija te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umrežavanje ponude u našoj destinaciji.

 

Sustav IQM Destination standarda u destinaciji Zlatna Slavonija

Projektom IQM Zlatna Slavonija prati se kvaliteta, mjeri se rast i napredak te implementacija, javno se prezentiraju standardi, prate se izazovi s kojima se susreću dionici, poštuje se pristup odgovornom turizmu, podiže se svijest dionika u destinaciji o važnosti turizma i stvaraju okolnosti izvrsnosti, a partneri pri svakoj od faza implementacije dobivaju izvještaj.

Najveći doprinos cijelog projekta, definitivno će imati turistički dionici, subjekti kojima će projekt biti individualno posvećen. 

 

STVARANJE NOVE VRIJEDNOSTI

Projektom IQM Destination POŽEGA autorice žele postaviti standard da se destinacijom upravlja u pravom smislu riječi, ali i stvaraju nove ekonomske vrijednosti u destinaciji. Cilj je kvalitativno jačati cijelu zajednicu na način:

 - U cjelokupnom projektu temeljito i dugotrajno smo istraživali i osmislili ovaj koncept prilagođen potrebama gosta, potrebama stanovnika, trendovima u turizmu i odgovornom i održivom upravljanju destinacijom.

- Integralnim sustavom kvalitete u destinaciji konceptualno postavljenim na ovaj način želimo u Požeško-slavonskoj županiji implementirati kvalitetu koja potiče kontolirani napredak u proizvodima i uslugama u destinaciji. Implementacijom ovog projekta pokušavamo rješiti ujednačenost kvalitete usluge i ponude u destinaciji.

 

PREUZMITE

Poziv TZ Pozega

Projekt upravljanja