Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Lipika (Službeni glasnik 5/19), članka 9. i 10. Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici i članku 4. i 5. Pravilnika o organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika na 12. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Lipika održanoj 27. lipnja 2022. godine donosi se

 ODLUKA

o izboru kandidata prijavljenog na Natječaj 

za radno mjesto direktora Turističke zajednice Grada Lipika

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika donosi Odluku o izboru kandidata Hrvoja Kovačića na radno mjesto direktora Turističke zajednice Grada Lipika na mandat od četiri (4) godine.

Na Odluku je moguće uložiti prigovor Turističkom vijeću u roku od 8 dana od dana dostave Odluke.

Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke.

OBRAZLOŽENJE

Na mrežnim stranicama Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Lipika te mrežnim stranicama Grada Lipika dana 31. svibnja 2022. godine objavljen je natječaj za radno mjesto direktora Turističke zajednice Grada Lipika  na određeno vrijeme od 4 godine, na puno radno vrijeme.

Na Natječaj je pristigla 1 prijava. Prijava je pristigla pravovremeno, potpuna je i ispunjava uvjete Natječaja te se smatra kandidatom na Natječaj.

Dana 27. lipnja 2022. godine održan je intervju pred Povjerenstvom kojem je pristupio kandidat Hrvoje Kovačić. Intervju se održao u maloj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Obzirom da je kandidat Hrvoje Kovačić zadovoljio uvjete propisane Natječajem, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika odlučilo je kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Lipika.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Turističkog vijeća

Turističke zajednice Grada Lipika

Vinko Kasana, bacc.ing.agr

U Lipiku, 27. lipnja 2022. godine

 

PREUZMITE

Odluka