NAPOMENA: Ovo je BETA verzija nove stranice Turističke zajednice Grada Lipika. Trenutno još traje popunjavanje i testiranje stranice.

Edukacija za turističkog vodiča

Otvorite svoj posao

U organizaciji Grada Lipika i Grada Garešnice će se održati edukacija za turističke vodiče za 2 turistička vodiča u okviru projekta: “Heritage route - From Trappists to Border guards“. Prijave se mogu podnijeti do 28. ožujka 2019. godine, a mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: da imaju državljanstvo RH, da su poslovno sposobni, da imaju najmanje srednju stručnu spremu, da imaju aktivno poznavanje minimalno jednog stranog jezika, da imaju boravište/prebivalište na području Grada Lipika. Poželjno je da kandidati posjeduju srodne certifikate (npr. Turistički pratitelj, voditelj ruralnog turizma itd) i da imaju završeno obrazovanje turističkog smjera. 

U prijavi na Poziv navode se osnovni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) uz vlastoručni potpis.

Prijavi se trebaju priložiti dokazi o ispunjavanju formalnih i posebnih uvjeta: Životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), a potreban je prilog dodatne dokumentacije: dokaz o poznavanju stranog jezika, potvrda o provođenju srodnih aktivnosti, srodni certifikat/potvrda.

 Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: put.bastine@lipik.hr s naznakom u naslovu elektroničke poruke – Prijava za edukaciju turističkog vodiča.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta. Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Pozivu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti, a za one koji ne budu pristupili testiranju smatrat će se da su povukli prijavu. Kandidati će nakon prijave proći razgovor s komisijom za odabir kandidata u kojem će se testirati poznavanje kulturno-povijesne baštine Lipika te poznavanje stranog jezika. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na internet stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i oglasnoj ploči Grada Lipika, najkasnije 3 dana prije održavanja provjere. 

Odabrani kandidati (2 osobe) za turističke vodiče dužni su proći obaveznu teoretsku i praktičnu nastavu. Nastava se odvija on-line. Nakon završetka edukacije odabrani kandidati su obavezni pristupiti polaganju ispita i izradi završnog/pristupnog rada koji se polaže kod pružatelja usluge edukacije turističkog vodiča. Ispit mora biti položen do 24. svibnja 2019. godine. Troškovi edukacije za odabrane kandidate biti će financirani iz aktivnosti projekta „Heritage route – From Trappists to Border guards“.

Poziv je objavljen na internet stranici https://www.lipik.hr/?vrsta=2&id=1316 i oglasnoj ploči Grada Lipika.

Osoba zadužena za kontakt s kandidatima je Ksenija Tutić, voditelj projekta, info na: put.bastine@lipik.hr

 

 

PREUZMITE

Turistički vodič - Turist