Crkve i kapele

Crkva sv. Franje Asiškog u Lipiku

Crkva Sv. Franje Asiškog smještena je u centru grada Lipika, a izgrađena je krajem 18. stoljeća. Crkva je tijekom Domovinskog rata bila razorena i spaljena. Blagdan Sv. Franje se u župi slavi 4. listopada. Posebnost ove crkve proizlazi iz toga što je nakon rata ispod ruševina bio pronađen neoštećen kip Gospe Fatimske kojega je u Fatmi nabavio bivši župnik Tomo Sruk. Kako bi se odala počast Gospi Fatimskoj, tijekom listopada se v...

Gotička Crkva sv. Pantelejmona

Gotička Crkva sv. Pantelejmona nalazi se u blizini sela Toranj. Riječ je o autentičnoj gotičkoj crkvi iz srednjega vijeka. Poseban način gradnje crkvu čini jedinstvenom u Hrvatskoj ali i u cijeloj Srednjoj Europi, a prema obliku i stilu gradnje pretpostavlja se da je nastala u 15. stoljeću. Nije poznato kome je crkva bila posvećena kao niti graditelj, međutim, pretpostavlja se da su ovakvu građevinu mogli sagraditi samo feudalci, mađarski plemići koji su zapravo vladali ti...

Kapelica Presvetog Srca Isusova u Dobrovcu

Kapelica Presvetog Srca Isusova nalazi se u Dobrovcu. Naime, Kapelica je tijekom Domovinskog rata bila u potpunosti uništena, a u travnju 2019. godine je završila njena obnova. ...

Crkva sv. Ane u Poljani

Crkva sv. Ane nalazi se u Poljani gdje se spomendan istoimene svetice obilježava i slavi 26. srpnja. U lipičkome kraju, sveta Ana je zaštitnica kapelice u Poljani. Na glavnome oltaru nalazi se i njezin zavjetni kip....

Crkva sv. Katarine Mučenice i Djevice u Gaju

Crkva sv. Katarine Mučenice i Djevice nalazi se u malom selu Gaj. Riječ je o jedinstvenoj baroknoj crkvi na području Lipika, izgrađenoj davne 1804. godine. Poznavatelji crkve ju opisuju pravim baroknim biserom s prekrasno uređenim interijerom, drvenim baroknim oltarima te oslikanim zidovima i svodovima....

Crkva Presvetog Srca Isusova u Antunovcu

Crkva Presveta Srca Isusova nalazi se u Antunovcu, malom naselju u blizini Lipika. Izgrađena je davne 1916. godine gdje se od tada pa sve do danas drže mise....

Kapelica sv. Antuna u Kukunjevcu

Kapelica sv. Antuna u Kukunjevcu nastala je uz pomoć mještana, a posvećena je sv. Antunu. Mise se održavaju dva puta godišnje....