Obračun i plaćanje paušalnog iznosa TČ

Slijedom zahtjeva Hrvatske turističke zajednice za dodatnim pojašnjenjem glede obračuna i plaćanja turističke članarine objavljujemo sljedeće pojašnjenje Ministarstva turizma koji je u prilogu. Za osnovicu se uzima najveći kapacitet  koji se koristio tokom godine, odnosno najveći broj glavnih kreveta bez obzira na smanjenje. 

Pogledajte originalni dopis u privitku.