Za iznajmljivače

Financijske obveze za iznajmljivače u 2023. godini

Rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti izdaje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško slavonske županije, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet. Za područje Lipika i Pakraca je nadležna ispostava u Pakracu koja obavlja i poslove koji se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ug...

Turistička pristojba za 2023. godinu

Županijska skupština Požeško-slavonske županije uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica sukladno članku 15. Zakona o turističkoj pristojbi, donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2023. godinu (prilog), te je istu objavila na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije....

Turistička članarina u 2023. godini

Iznosi u eurima

Do 15. siječnja 2023. godine svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama. Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja, a odnosi se na obveze u tekućoj godini, no upisuju se financijski podaci iz 2022. godine. Iznajmljivači će u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zaje...

Odluka o TP za 2022. godinu

...

Obračun turističke članarine u 2022. godini

Do 15. siječnja 2022. godine svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama. Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja, a odnosi se na obveze u tekućoj godini, no upisuju se financijski podaci iz 2021. godine. Iznajmljivači će u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zaje...

Obračun i plaćanje paušalnog iznosa TČ

Slijedom zahtjeva Hrvatske turističke zajednice za dodatnim pojašnjenjem glede obračuna i plaćanja turističke članarine objavljujemo sljedeće pojašnjenje Ministarstva turizma koji je u prilogu. Za osnovicu se uzima najveći kapacitet  koji se koristio tokom godine, odnosno najveći broj glavnih kreveta bez obzira na smanjenje.  Pogledajte originalni dopis u privitku.  ...

Turistička pristojba za 2022. godinu

Županijska skupština Požeško-slavonske županije na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica sukladno članku 15. Zakona o turističkoj pristojbi, donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2022. godinu (prilog), te je istu objavila na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije https://www.pszup...

Turistička pristojba u 2021. godini

Odluku o visini Turističke pristojbe na području Požeško-slavonske županije donosi Skupština Požeško-slavonske županije. Za 2021. godinu je Skupština odredila visinu na sjednici održanoj 18.rujna 2019. godine. Turistička pristojba je ista tokom cijele 2021. godine.    Za područje Lipika:  Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi 7,00 kuna po osobi ...

Obračun turističke članarine za 2020. godinu

      Privatnim iznajmljivačima je za 2020. godinu još preostala obveza prijave obračuna Turističke članarine nadležnim poreznim upravama. Prema aktualnom Zakonu o članarinama u tur...

Pripremite se na iznenadne situacije

U slučaju prirodnih nepogoda trebamo biti spremni reagirati da sačuvamo živote i imovinu. Za sve iznajmljivače, ugostitelje i građane donosimo upute za lakšu pripremu u slučaju potresa. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatski crveni križ su pripremili malu brošuru o tome kakvu opremu trebamo pripremiti prije potresa, kako se vladati za vrijeme opasnosti i što činiti nakon potrea. Pročitajte si brošuru, isprintajte si i stav...

Mali iznajmljivači oslobođeni određenih plaćanja

04.lipnja 2020.  Građani koji turistima iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u kampovima i objektima za robinzonski smještaj tu djelatnost obavljaju prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Ne moraju registrirati obrt, djelatnost obavljaju na temelju odobrenja mjerodavnog ureda za gospodarstvo. Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve dok im isporuke u prethodn...

Upute za privatne iznajmljivače

svibanj 2020.

  Poštovani iznajmljivači,    u prilogu su upute za iznajmljivače što se tiču plaćanja Turističke pristojbe, Turističke članarine i paušalnog poreza na iznajmljivanje postelja u 2020. godini.    Turistička pristojba  - za glavne krevete je oslobođeno plaćanje 50%, a na pomoćne 100 % Turistička članarina - nema oslobođenja, dospjeće prve rate je 31.07.2020. Paušalni...

Upute za oglašavanje destinacije

U novije vrijeme se brzo mjenjanju trendovi u oglašavanju, pogotovo u sadašnje doba kada je otežano kretanje turista i gostiju. Turističko tržište nije naviklo na ovakve padove posjeta i noćenja gostiju, te je i otežno promoviranje.  S ciljem prepoznavanja destinacije Lipika i Zlatne Slavonije, te informiranja posjetitelja koji traže informacije o destinaciji,  potrebno se zajednički ogla&s...

Turistička pristojba za 2020. godinu

Novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) je stupi na snagu u svibnju 2019. godine. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19) je stupio na snagu u srpnju 2019. godine.  Županija Požeško-slavonska nije donijela pravovre...

Obračun turističke pristojbe za glavne i pomoćne krevete

Nastavno na dopis Ministarstva turizma u prilogu Vam šaljemo novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji donosi izmjenu u načinu naplate turističke pristojbe. Turistička pristojba od 01.01.2020. godine naplaćivati će se za osnovne i pomoćne krevete (članak 12. Zakona o turističkim pristojbama). Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga koja su izdana do 31.12.2019. godine u kojima se navode osnovni...

Turistička članarina za 2020. godinu

  U 2020. godini je na snazi novi način obračuna turističke članarine koja posebno tereti privatne iznajmjivače na kontinentu. Drastično se povećalo opterećenje malih iznajmljivača koji su u paušalu. Godišnji paušalni iznos turističke članarine za iznajmljivače paušaliste je 45,00 kuna po krevetu, određen Pravilnikom o obracunu Turistick...

Projekt upravljanja kvalitetom u PSZ

Konferencija o mogucnostima povecanja kvalitete turisticke ponude

Ovaj projekt dio je sinergije turističkih zajednica na terenu Požeško slavonske županije iz Lipika, Pakraca, Pleternice, Kutjeva i općine Velika, a koordinatorica projekta je direktorica TU TZ Grada Požege. Prva faza projekta financirana je od strane Hrvatske turističke zajednice uz sufinanciranje Grada Požege, Grada Lipika, Grada Pakraca, Grada Pleternice, Grada Kutjeva i Općine Velika. Druga faza projekta upravo započinje u kojoj će biti kreirana "Studija up...

Turistička članarina za 2019. godinu

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15) ; (NN 121/16) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 110/15 ) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta i prema skupini dj...