Turistička članarina za 2019. godinu

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15) ; (NN 121/16) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 110/15 ) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta i prema skupini djelatnosti.

Naselje Lipik je u B razredu, a sva ostala naselja u Gradu Lipiku su u D razredu.

S obzirom na to da se članarina obračunava za prethodnu godinu, tj. da je sada obračunavamo za 2019. godinu, još ovu godinu vrijedi stari način.

To znači da ćemo zbroj svih primitaka koje smo naveli u Evidenciji prometa umnožiti s koeficijentom prve skupine u kojoj je i smjestaj: 0,16150 za A turistički razred, 0,14858 za B, 0,12920 za C i 0,11628 za D razred mjesta.

Popunjeni obrazac ćete odnijeti u Poreznu upravu prema mjestu prebivališta, a obračunatu članarinu ćete uplatiti na račun turističke zajednice mjesta u kojem pružamo uslugu smještaja.

Tokom godine iznajmljivači plaćaju mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u visini jedne dvanaestine osnovice  na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja. Ukoliko pretplatimo članarinu, utoliko u idućem obračunskom razdoblju možemo tražiti povrat pretplaćenog iznosa ili odbiti pretplaćeni iznos od nove obračunate članarine. U slučaju da smo članarinu potplatili, odnosno da je novi obračun članarine u višem iznosu od akontacije koju smo platili tijekom prošle godine, navedenu razliku treba platiti do dana podnošenja obračuna.

Članarinu možete platiti i u jednom obroku za čitavu godinu. S obzirom da se članarina plaća unaprijed na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja (kako smo već napomenuli), u ovom slučaju članarinu je potrebno uplatiti do kraja siječnja tekuće godine.

 

Vise info na stranici porezne uprave

 

 

 

 

Počevši od 1.1.2020. godine izmijenjen je Zakon o članarinama u turističkim zajednicama na način da će fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor (do sada se članarina plaćala u određenom postotku na ostvareni prihod).

Svi su dužni članarinu TZ obračunati i prijaviti Poreznoj upavi do 15. siječnja

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, dakle istovremeno s paušalom turističke pristojbe.

Osnovica za naplatu turističke članarine (broj kreveta, broj smještajnih jedinica u kampu te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj) određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Iznos paušala turističke članarine po krevetu propisat će ministar turizma posebnim Pravilnikom.

Uplatnice za plaćanje turističke članarine bit će vidljive, jednako kao i uplatnice za plaćanje turističke pristojbe, na početnoj stranici vašeg E-visitora.

 

PREUZMITE

TZ obrazac