OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik u okviru projekta

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta.   ...

Poziv na testiranje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik U Lipiku, 22.10.2020.     Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa   o b a v j e š t...

OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta.         ...

Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini

Ministarstvo turizma i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem projekata jedinica lokalne (područne) samouprave za razvoj proizvoda cikloturizma kontinentalnih županija. Prihvatljive aktivnosti Programa u 2020. godini definirane su Operativnim planovima i odnose se na izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izradu/postavljanje prometne signalizacije/info ploča duž ruta, uključujući oznaku za EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturistički...

Javni poziv - Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Požeško slavonske županije

Tijekom ove godine Grad Lipik i Turistička zajednica grada Lipika sudjeluju u projektu "Upravljanje kvalitetom u destinaciji" koji se provodi na području Požeško - slavonske županije. ...