PROGRAM RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2020. GODINI

Ministarstvo turizma i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem projekata jedinica lokalne (područne) samouprave za razvoj proizvoda cikloturizma kontinentalnih županija. Prihvatljive aktivnosti Programa u 2020. godini definirane su Operativnim planovima i odnose se na izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izradu/postavljanje prometne signalizacije/info ploča duž ruta, uključujući oznaku za EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturistički...

Javni poziv - Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Požeško slavonske županije

Tijekom ove godine Grad Lipik i Turistička zajednica grada Lipika sudjeluju u projektu "Upravljanje kvalitetom u destinaciji" koji se provodi na području Požeško - slavonske županije. ...