Obveza dostave TZ obrasca do 15. siječnja

Svi iznajmljivači su dužni do 15. siječnja, nadležnoj Poreznoj upravi predati obrazac s obračunom članarine TZ za tu godinu. Budući da je došlo do promjene u euro, najavljen je novi obrazac TZ2 za 2023.

U 2023. godini nas čeka usklađivanje paušalnih iznosa s eurskom protuvrijednosti s obzirom na to da nas ta obveza čeka točno u trenutku kada prestaju financijske transakcije u kunama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja za tekuću godinu. Do 15. siječnja 2023. ćemo u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zajednicama za 2023. godinu, na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su nam evidentirane u e-Visitoru.

Na snazi je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivredniom gospodarstvu. Po krevetu u domaćinstvu će se ubuduće plaćati 5,97 eura, na OPG-u 3,98 eura. Paušal za smještajne jedinice u kampu u domaćinstvu iznosi 10,62 eura, a na OPG-u 7,96.

Na pomoćne ležajeve se obračunava i plaća godišnji paušalni iznos članarine TZ umanjen za 50%

Nakon što predate TZ2 obrazac, porezna uprava će Vam dostaviti Rješenje, na osnovu kojeg možete platiti turističku članarinu.
 

 

PREUZMITE

TZ obrazac